Trgovačko ime

Cink sulfat

Naziv po IUPAC-u/ Sinonimi

Beli vitriol, goslarit

CAS broj

7733-02-0

EC broj

231-793-3

Registarski broj

 

Indeks broj

 

Hemijska formula

ZnSO4

Grupa jedinjenja

Neorgansko jedinjenje

 

Opšte karakteristike

Cink sulfat je beli prah, koji sadrži najmanje 35 % Zn, rastvoran u vodi.

 

Fizičko hemijske karakteristike 

 

Izgled

beo kristalni prah, bez mirisa

Agregatno stanje

Čvrsto (beli kristali)

Gustina (20°C)

3.54 g/cm(anhidrovan)

2.072 g/cm3(heksahidrat)

Viskoznost

 

Rastvorljivost

22g/100 ml – anhidrovan

96.5g/100 ml heptahidra

anhidrovan rastvoran u metanolu i glicerolu

heptahidrat 40g/100 ml u glicerolu, u alkoholu ne rastvoran t

 

Primena

Koristi se kao dodatak u proizvodnji stočne hrane i mineralno vitaminskih podsmeša. Primenjuje se kao izvor cinka u veštačkim đubrivima i agrikulturnim sprejevima. U elektrolitima za cink galvanizaciju, fiksator boja kod bojenja… vodeni rastvori zink sulfata su efikasni u odstranjivanju mahovine sa krovova.

 

Transport

Proizvod je upakovan u džakove od 25 kg i transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.