Trgovačko ime

Vitamin C

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

L (+) Askorbinska kiselina

CAS broj

50-81-7

EC broj

200-066-2

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

C6H8O6

Grupa jedinjenja

Organska kiselina

Opšte karakteristike:

Vitamin C prvi je otkrio i opisao mađarski biohemičar i nobelovac dr Albert Szent-Gyorgyi, koji je za ovo izuzetno otkriće 1937. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu.

Vitamin C ili L-askorbinska kiselina spada u grupu vitamina rastvorljivih u vodi, to je bela kristalna supstanca, bez mirisa i kiselog ukusa, stabilna u kiseloj sredini, a osetljiva na toplotu (50-90 % se uništava kuvanjem), vazduh i alkalije ( baze ). 

Prisutan je u svežem voću i povrću. Vitamin C ima mnoge važne uloge u organizmu čoveka. On je jedan od najispitanijih i najviše opisanih vitamina. Učestvuje u brojnim biološkim procesima.

Fizičko – hemijske karakteristike

Izgled

Bela rastresita praškasta supstanca

Agregatno stanje

Čvrsto

Gustina (20°C)

1.7000g/cm3

Viskoznost

 

Rastvorljivost

333 Gs/ L vode na 20 

Primena

U prehrambenoj i farmaceutskoj industrijiu proizvodnji premiksa i smeša za ishranu životinja.

Transport

Upakovan je u džakove od 25 kg. Nije predmet transportnih pravila.

Vitamin C pak