Trgovačko ime

Turbo K Koncentrat 1:4

Naziv po IUPAC-u /Sinonimi (za sastojke smeše)

So derivata aminokiseline

Derivat alifatičnog amina

Dipropilen glikol metil etar

CAS broj

34590-94-8

EC broj

252-104-2

Reach registarski broj

 

Indeks broj

Hemijska formula

 

 

Grupa jedinjenja

Organsko jedinjenje

 

 

 * ostali sastojci smeše I podaci vezani za istu  dati su u bezbedonosnom listu.

 

Opšte karakteristike

Deterđžent za pranje gasnih turbo kompresora.

 

Fizičko hemijske karakteristike

 

Izgled

Tečnost boje ćilibara

Agregatno stanje

Tečno

Relativna gustina (20°C)

1,01 g/cm3 (+/- 0.05)

Rastvorljivost

rastvorljiv u vodi

Viskoznost

Dinamička-nije utvrđeno

Kinetička : na 20°C: 10+/-3cCt

 

Primena

Turbo K koristi se kao deterđžent (sredstvo) za čišćenje gasnih turbo kompresora

 

Transport

Proizvod je upakovan u burad od 200 kg i transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.