Trgovačko ime

Trinatrijum fosfat

Naziv po IUPAC -u / Sinonimi

Trinatrijum ortofosfat

Trinatrijum fosfat dodekahidrat

CAS broj

10101-89-0

EC broj

231-509-8

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

Na3PO4*12 H₂O

Grupa jedinjenja

Neorganska so

 

Opšte karakteristike:

Natrijum-fosfat je bela higroskopna so, termički stabilna. U vodi se rastvara, stvarajući jako alkalni medijum.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Kristali bele boje

Agregatno stanje

Čvrsto

Gustina (20°C)

1.62 g/cm3

Viskoznost

 

Rastvorljivost

285 g/l na 20oC u vodi

 

Primena

Koristi se kao emulgator i regulator pH, protiv sagorevanja, za omekšavanje vode. Fosfate natrijuma koriste proizvođači deterdženata. Natrijum fosfat (tehnički, pod brendom „B“) koristi se u proizvodnji stakla, boja, u obogaćivanju ruda. Ali Na2HPO4*12N2O (hrana, pod brendom „A“) uglavnom se koristi u prehrambenoj industriji kao prašak za pecivo. Poboljšava konzistentnost kondenzovanog mleka, sireva, kobasica. Takođe natrijum-fosfat koristi se za elektroforezu (elektrolitičke procese) i fotografiju (kao komponenta za razvoj). 

Kao sredstvo za čišćenje, sredstvo za fosfatiranje metala.

 

Transport

Upakovan je  PE dzakove  kao primarnu ambalažu.Transport se vrši u se vrši u kamionima na paletama od 1000 kg.

Trinatrijum fosfat