Trgovačko ime

Trihloretilen

Naziv po IUPAC – u / Sinonimi

Etilen trihlorid, Trihloreten

CAS broj

79-01-6

EC broj

201-167-4

Registarski broj

 

EU-indeks

602-027-00-9

Hemijska formula

C2HCl3

Grupa jedinjenja

Organski halogenovani rastvarač

 

Opšte karakteristike

Trihloretilen je bistra, bezbojna, isparljiva tečnost, specifičnog mirisa.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojna

Agregatno stanje

Tečnost

Gustina (20°C)

1.464 g/cm³

Viskoznost

Rastvorljivost

1 g/l (voda)

 

Primena

Ima široku primenu kao odmašćivač, zatim kao rastvarač, za čišćenje metalnih delova.

 

Transport

Upakovan je u  metalne buriće težine 280 kg na paletama od 1160kg .Transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.