Trgovačko ime

PAC 18

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Polialuminijum hlorid

CAS broj

1327-41-9

EC broj 

215-477-2

Registarski broj 

EU-indeks 

Hemijska formula

[AL2OHHNCl6-nLm]

Grupa jedinjenja 

Neorganska supstanca

 

Opšte karakteristike:

Polialuminijum hlorid, poznat i kao sredstvo za prečišćavanje vode ili koagulant, to je vodonepropusan neorganski polimer između ALCL3 i ALCL3. Hemijska formula je [AL2OHHNCl6-nLm] gde m označava stepen polimerizacije i stepen neutralnosti PAC proizvoda . Boja je žuta ili svetlo žuta. 

 

Fizičko – hemijske karakteristike

Izgled 

Svetlo-žuta tečnost

Agregatno stanje

Tečno

Gustina (20°C)

1360 kg/m3

Viskoznost 

/

Rastvorljivost 

rastvorljiv u vodi u svim odnosima

 

Primena 

Ovaj proizvod se široko koristi u oblastima pitke vode, industrijske vode i prečišćavanja otpadnih voda(koagulant prilikom tretmana otpadne i vode za pice), u proizvodnji papira  .

 

Transport 

Transport  PAC -a se vrši u  IBC kontejnerima (zapremine od 1000l) 1250kg

Nije predmet transportnih pravila.