Trgovačko ime

Perhloretilen

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Tetrahloroetilen,etilentetrahlorid,PCE

CAS broj

127-18-4

EC broj

204-825-9

Registarski broj

 

Indeks broj

602-028-00-4

Hemijska formula

C2Cl4

Grupa jedinjenja

Organsko jedinjenje

 

Opšte karakteristike

Perhloroetilen je bezbojna tečnost slatkasog mirisa.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

bezbojna tečnost slatkastog mirisa na hloroform

Agregatno stanje

tečno

Relativna gustina (20°C)

1.623 g/cm3

Viskoznost

Dinamička : 0,844 mPas na 20 oC

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi 0.15 g/L

Sadržaj  %

≥ 99,9

 

Primena

Upotreba je vrlo rasprostranjena u postupcima hemijskog ćišćenja garderobe. U automobilskoj i drugim industrijama obrade metala koristi se kao odmašćivač, u hemijskoj industriji pri proizvodnji sredstava za skidanje boja i pri proizvodnji sredstava za skidanje mrlja, u proizvodnji guma za čišćenje i proizvodnju električnih komponenata, u hemijskoj industriji kao tehnička hemikalija, rastvarač.

 

Transport

Perhloroetilen je upakovan u metalnim buradima neto mase 325 kg. Transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.