Trgovačko ime

Natrijum dihromat

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Natrijum bihromat

CAS broj

10588 – 01 – 9

EC broj

234 – 190 – 3

Registarski broj

 

Indeks broj

024 – 004 – 00 – 7

Hemijska formula

Na2Cr2O7

Grupa jedinjenja

Neorganska supstanca

Opšte karakteristike

Natrijum dihromat je neorgansko jedinjenje sa formulom Na2Cr2O7. Natrijum dihromat neorganska so, narandžaste boje bez mirisa.Smatra se stabilnim jedinjenjem ako se skladišti pod preporučenim uslovima i nije zapaljivo. Pošto je jak oksidant, korozivan je, a u rastvoru je kiseo i , ima sposobnost da snizi pH na 4 u 1% w/v rastvoru .Proizvod koristiti uz poštovanje svih mera zaštite. Natrijum dihromat je kancerogen za ljude.

 

Fizičko hemijske karakteristike

 

Izgled

crvenkasto – narandžasti prah

Agregatno stanje

prah (čvrsto)

Relativna gustina (20°C)

2,5 g/m3

Viskoznost

 

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi 2335 g/L

 

Primena

Natrijum dihromat se uglavnom koristi za proizvodnju neorganskih pigmenata, kao što su hromirani zeleni, olovni hromatni žuti i molibdat crveni itd., koji se široko koriste u premazima, plastičnim mastilom i drugim proizvodima pigmenta. Karakteriše ga visoka boja, dobra stabilnost i otpornost na svetlost.Koristi se kao intermedijer u strogo kontrolisanim uslovima.U metalnoj industriji kod završne obrade: pomaže otpornosti na koroziju i čišćenje metalnih površina, takođe favorizuje prijanjanje boje. Kod proizvodnje organskih proizvoda: koriste se kao oksidanti u proizvodnji proizvoda kao što su vitamin K i vosak. U keramičkoj industriji se koristi  za pripremu obojenog stakla i keramičkih glazura.U tekstilnoj industriji se koristi za kisele boje da bi se poboljšala njihova svojstva brzog bojenja.U proizvodnji hrom -sulfata itd.

 

Transport

Natrijum dihromat je upakovan u PE džakove od 25 kg. Transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.