Trgovačko ime

n-Heksan

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

n-Heksan

CAS broj

110-54-3

EC broj

203-777-6

Registarski broj

 

EU-indeks

601-037-00-0

Hemijska formula

C6H14

Grupa jedinjenja

Organsko jedinjenje

*n Hesan je sadržan u proizvodu u koncentraciji  ≥55, a ostali sastojci smeše su dati u bezbedonosnom listu.

 

Opšte karakteristike:

N Heksan je bezbojna tečnost sa mirisom na razređivač koja je nisko toksična, Vrlo zapaljiv. Lako stvara  sa vazduhom eksplozivne smeše. Ima određenu toksičnost i ulazi u ljudsko telo kroz respiratorni trakt, kožu itd. Ako se nepravilno koristi, može lako izazvati trovanje na radu.

Dugotrajna izloženost može dovesti do simptoma hroničnog trovanja, kao što su glavobolja, vrtoglavica, umor i utrnutost u rukama I nogama. Teška trovanja mogu dovesti do nesvestice, gubitka svesti, raka, pa čak i smrti.  Industrijski korišćeni n-heksan je odvojen od nafte, naftnih gasova i određenog prirodnog gasa i može se odvojiti od frakcija nafte.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojan tečnost

Agregatno stanje

Tečano

Gustina (20°C)

0,663-0,685 g/cm3

Viskoznost

0,6 mm2/s (na 25°C)

Rastvorljivost

9,5 mg/l

 

Primena

N-heksan je hemijski rastvarač koji se uglavnom koristi za polimerizaciju rastvarača olefina kao što su propilen, sredstvo za ekstrakciju jestivih biljnih ulja, rastvarači za gume i premaze i razblaživače za pigmente .

Kao rastvarač u prehrambenoj industriji, u hemijskoj industriji, u agensima za čišćenje, u premazima i mazivima, u obradi polimera.

 

 

Transport

Upakovan je  metalne buriće težine 132 kg.Transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.

n-Heksan pak