Trgovačko ime

Limunska kiselina monohidrat

Naziv Po IUPAC – u  / Sinonimi

2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina

CAS broj

5949-29-1

EC broj

201-069-1

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

C6H8O7 x H2O

Grupa jedinjenja

Organska kiselina

 

Opšte karakteristike:

Limunska kiselina, C6H8O7, trobazna je organska kiselina, prisutna u mnogim vrstama voća(u limunovom soku 5–6%).

Bela je kristalna supstanca kiselog ukusa, lako rastvorljiva u vodi. Industrijski se dobija iz limuna ili iz šećera fermentacijom pomoću plesni Aspergillus niger. Njene soli su citrati. Normalan je sastojak ljudske krvi I urina (mokraće). Uzorci krvi i tkiva čuvaju se u rastvorima limunske kiseline.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bela kristalna supstanca bez mirisa

Agregatno stanje

Čvrsto

Gustina (20°C)

1.665

Viskoznost

1.7 mm2/s (20°C)

Rastvorljivost

590 g/l (voda)

 

Primena

U prehrambenoj industriji, u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, u proizvodnji šumećih tableta i vitaminskih napitaka, voćnih sokova, smrznutog voća, u medicini ,u proizvodnji kozmetike, u farmaceutskoj industriji, u tekstilnoj industiji,u papirnoj industriji, u proizvodnji boja i premaza, kao intermedijer.

 

Transport

Limunska kiselina je upakovana u papirne dzakove od 25 kg koji su sa unutrašnje strane obloženi PE folijom. Transport se vrši u kamionima na paletama od 1000 kg(25 kg *40 kom) i manje po zahtevu kupca, a u skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija.