Trgovačko ime

Limunska kiselina rastvor 50 %

Naziv po IUPAC – u  / Sinonimi

2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina

CAS broj

EC broj

201-069-1

Registarski broj

EU-indeks

Hemijska formula

C6H8O7 

Grupa jedinjenja

Organska kiselina

 

Opšte karakteristike:

Limunska kiselina, C6H8O7, trobazna je organska kiselina, prisutna u mnogim vrstama voća(u limunovom soku 5–6%).

Bela je kristalna supstanca kiselog ukusa, lako rastvorljiva u vodi. Industrijski se dobija iz limuna ili iz šećera fermentacijom pomoću plesni Aspergillus niger. Njene soli su citrati. Normalan je sastojak ljudske krvi I urina (mokraće). Uzorci krvi i tkiva čuvaju se u rastvorima limunske kiseline.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bistra bezbojna tečnost

Agregatno stanje

Tečno

Gustina (20°C)

1.20 – 1.40 g/cm3

Viskoznost

Rastvorljivost

Rastvorivo u vodi

 

Primena

Rastvor limunske kiseline koristi se u prehrambenoj industriji, u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, u proizvodnji šumećih tableta i vitaminskih napitaka, voćnih sokova, smrznutog voća, u medicini , u proizvodnji kozmetike, u farmaceutskoj industriji, u tekstilnoj industiji,u papirnoj industriji, u proizvodnji boja i premaza, kao intermedijer.

 

Transport

Transport rastvora limunske kiseline 50 % vrši se u skladu sa transportnim pravilima u kamion cisternama od odgovarajuceg materijala.