Trgovačko ime

Levoksin 15

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Hidrazin, diazan 

Smeša

Hidrazin i 1,4 dihidroksibenzen

CAS broj

302-01-2 ; 123-31-9

EC broj

206-114-9; 204-617-8

Registarski broj

 

Indeks broj

 

Hemijska formula

N2H4

Grupa jedinjenja

Neorgansko jedinjenje

 

Opšte osobine

Hidrazin je bezbojna zapaljiva tečnost, miris sličan amonijaku. Veoma je toksičan i nestabilan, osim ako se njime rukuje u rastvoru uz poštovanje svih preporučenih mera zaštite.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

bezbojna do svetložuta  tečnost

Agregatno stanje

Tečnost

Relativna gustina  (20°C)

 

Viskoznost

Dinamička 1,04mPa*s na 20°C

Rastvorljivost

Rastvoriv u vodi

 

Primena

Proizvod se koristi za kondicioniranje napojne kotlovske vode. Proizvod je inhibitor korozije za napojnu kotlovsku vodu u sistemima za grejanje i proizvodnju pare. Aktivni hidrazin-hidrat je univerzalno sredstvo koje je i jedino hemijsko sredstvo koje vezuje kiseonik, a da pri tom ne rastvara druge soli. Redukciono sredstvo. Osim toga koristi se i kao agens za formiranje pene u pripremi polimernih pena, zatim prekursor za polimerizacione katalizatore i lekove…

Upotreba samo za profesionalne korisnike: Sprečava koroziju u instalacijama pod visokim pritiskom; u vodovima pare i kondenzata; u cirkulacijskim sistemima za grejanje; konzervacija i zaštita tokom gašenja postrojenja; u zatvorenim sistemima za hlađenje.

 

Transport

Levoksin 15 upakovan je u buradima od 200 kg i transportuje se u skladu sa transportnim pravilima.