Trgovačko ime

Kalijum-hidroksid, rastvor

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Kaustična potaša, kalijum hidrat

CAS broj

1310-58-3

EC broj

215-181-3

Registarski broj

 

EU-indeks

019-002-00-8

Hemijska formula

KOH

Grupa jedinjenja

Baza

 

Opšte karakteristike:

Kalijum-hidroksid (molekulska formula KOH) je hidroksid kalijuma, i jedna od najjačih baza, Kalijum hidroksid nagriza kožu i izaziva ozbiljne rane.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Beličast rastvor

Agregatno stanje

Tečnost

Gustina (20°C)

1,510 (20°C) (50% KOH)

Viskoznost

 

Rastvorljivost

rastvorljiv u vodi, u svim odnosima

 

Primena

Upotrebljava se kao izbeljivač, organskim sintezama kao jaka baza I u sredstvima za čišćenje cevi kao odmašćivač, za proizvodnju dezinfekcionih sredstava, hlorovodonične kiseline,

u proizvodnji širokog spektra organskih i neorganskih supstanci, papira, pesticida, kalijum karbonata, kalijuma, sapuna, sintetičkog kaučuka.

Jedno od najvažnijih oblasti upotrebe kalijum hidroksida je proizvodnja mekog sapuna. Deterdženti, šamponi, kreme za brijanje, bleširi se proizvode pomoću KOH.

 

Transport

Transport se vrši kamion cisternama u skladu sa transportnim pravilima.