Trgovačko ime

Kalcijum hlorid

Naziv po IUPAC-u/ Sinonimi

Kalcijum hlorid

CAS broj

10043 – 52 – 4

EC broj

233 – 140 – 8

REACH registarski broj

01 – 2119494219 – 28 – 0013

Indeks broj

 

Hemijska formula

CaCl2

Grupa jedinjenja

neorgansko jedinjenje, so

 

Opšte karakteristike

Kalcijum hlorid je neorgansko jedinjenje, so, kalcijuma i hlora. Na sobnoj temperaturi ova so je čvrsta i veoma higroskopna. Lako se rastvara u vodi. Dobija se direktno iz rude.

 

Fizičko – hemijske karaktersitike

 

Izgled

beo higroskopan prašak ili rastapajući kristali bez mirisa

Agregatno stanje

Čvrsto

Relativna gustina na 20°C

Min 700 kg/m3

Rastvorljivost

lako se rastvara u vodi, acetonu, sirćetnoj kiselini i etanolu.

Viskoznost

Nije primenljivo

 

Primena

Industrijska upotreba: u građevinarstvu, za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, za uklanjanje tragova vode iz organskih supstanci, suzbijanje prašine, za dehidrataciju industrijskog gasa i vazduha, kao rashladno sredstvo. Kalcijum hlorid pomaže u snižavanju tačke mržnjenja vode, upotrebljava se za odleđivanje puteva u zimskom periodu i kao takav deluje gotovo trenutno u odnosu na vreme dejstva natrijum hlorida. Laboratorijska primena za dobijanje različitih jedinjenja kalcijuma. Osim toga, koristi se i u medicini kao sredstvo za nadoknađivanje kalcijuma u organizmu, u prehrambenoj industriji (industriji pića) kao aditiv.

 

Transport

Proizvod je upakovan u džakove od 25 kg i transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.