Trgovačko ime

Glicerin

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

Propan-1,2,3-triol; 1,2,3-propantriol; 1,2,3-trihidroksipropan

CAS broj

56-81-5

EC broj

200-289-5

Registarski broj

 

EU-indeks

 

Hemijska formula

C3H8O3

Grupa jedinjenja

Organsko jedinjenje

 

Opšte karakteristike:

Glicerin je slatka, bezbojna, viskozna tečnost slatkog i malo oporog ukusa.Nastaje preradom biljne ili životinjske masti (loj) i kao nus produkt u toku obrade nafte i sapuna.

Pripada grupi ugljenih hidrata – poliola (šećerni alkoholi).

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Viskozna tečnost

Agregatno stanje

Tečno

Gustina (20°C)

oko 1,262 g/cm3

Viskoznost

1300 mPas

Rastvorljivost

oko 1,262 g/cm3

 

Primena

Glicerin se upotrebljava kao supstanca koja apsorbuje vlagu (u prehrambenoj industriji, kozmetici, industriji boja i lakova, tekstilnoj industriji, za proizvodnju plastike i elektronskih komponenti). Najviše se koristi u kozmetičkim preparatima jer se smatra da hidrira kožu. Glicerin se dodaje i u mnoge paste za zube.

 

Transport

Transport se vrši u se vrši u kamioncisternama i u  IBC kontejnerima (zapremine od 1000l) 1100kg u  skladu sa transportnim pravilima za ovu vrstu hemikalija.