Trgovačko ime

Gvožđe II sulfat heptahidrat

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

fero-sulfat heptahidrat, zelena galica, zeleni vitriol

CAS broj

7720-78-7

EC broj

231 – 753 – 5  

Reach registarski broj

01-2119513203-57-0018

Indeks broj

026 – 003 – 00 – 7

Hemijska formula

FeSO4x7H2O

Grupa jedinjenja

 

 

Opšte karakteristike

Gvožđe (II) sulfat – ferosulfat je jedinjenje gvožđa poznato pod nazivom zelena galica ili zeleni vitriol. Plavo – zeleni heptahidrat je najčešći oblik ovog materijala. Na 90 °C heptahidrat gubi vodu i formira bezbojni monohidrat. Svi sulfati gvožđa su rastvorni u vodi i daju isti vodeni kompleks [Fe(H2O)6]2+ koji ima oktaedarsku molekulsku geometriju i paramagnetičan je.

 

Fizičko hemijske karakteristike

 

Izgled

plavo zeleni kristali

Agregatno stanje

Čvrsto

Relativna gustina (20°C)

 

Rastvorljivost

30 g/100 ml

Viskoznost

 

 

Primena

Industrijska upotreba. Kao koagulant za tertman voda, redukciono sredstvo za rastvorni hrom u proizvodnji cementa, proizvodnja pigmenata, u proizvodnji stočne hrane.

 

Transport

Proizvod je upakovan u džakove od 25 kg i transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.