Trgovačko ime

Feri-sulfat

Naziv po UIPAC-u /Sinonimi

Gvožđe(III)-sulfat

CAS broj

10028-22-5

EC broj

233-072-9

Reach registarski broj

01-2119513202-59

Indeks broj

 

Hemijska formula

Fe2(SO4)3

Grupa jedinjenja

Neorganska so

 

Opšte karakteristike

Ferisulfat je neorgansko hemijsko jedinjenje hemijske formule Fe2(SO4)3. Pri zagrevanju se raspada na feri-oksid sumpor-trioksid.

 

Fizičko hemijske karakteristike

 

Izgled

Žuta-braon granule bez mirisa

Agregatno stanje

Čvrsto, granule

Relativna gustina (20°C)

1,20 – 1,40 g/cm3

Rastvorljivost

rastvorljiv u vodi

Viskoznost

 

 

Primena

Upotrebljava se u industrijskim tretmanima vode, u proizvodnji đubriva, u analitičkoj hemiji za pravljenje rastvora feri-soli zbog svojstva da se lako može prečistiti kristalizacijom.

 

Transport

Proizvod je upakovan u džakove od 25 kg i transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.