Trgovačko ime

Dibutil Ftalat

Naziv po IUPAC-u / Sinonimi

DBP, Dibutil ftalat

CAS broj

84-74-2

EC broj

201-557-4

Registarski broj

 

EU-indeks

607-318-00-4

Hemijska formula

C16H22O4

Grupa jedinjenja

Organsko jedinjenje

 

Opšte karakteristike:

Dibutil ftalat je organsko jedinjenje. Bezbojna do  žuta uljasta tečnost. To je naročito opasna hemikalija  za živi svet I okolinu.Dobija se u reakciji n-butanola i ftalne kiseline. Može se detektovati u vodi, vazduhu i hrani. U zemljama Evropske Unije je od 1999. godine zabranjena njegova upotreba u lakovima za nokte i ograničena upotreba u mekim igračkama za decu.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 

Izgled

Bezbojna do žućkasta

Agregatno stanje

Tečnost

Gustina (20°C)

1,049

Viskoznost

18,8 mm2/s (na 20°C, static)

Rastvorljivost

11,4 mg/l (voda)

Primena

Koristi se kao plastifikator, rastvarač, u proizvodnji eksploziva, u proizvodnji polimera, u gumarskoj industriji.

 

Transport

Upakovan je  metalne buriće težine 280 kg. Transport se vrši u skladu sa transportnim pravilima.