Trgovačko imeAmonijak, vodeni rastvor  25%  
Naziv po IUPAC – u/ SinonimiAmonijum hidroksid, amonijačna voda
CAS broj1336-21-6
EC broj 215-647-6
Registarski broj 
EU-indeks 007-001-01-2
Hemijska formulaNH4OH
Grupa jedinjenja Neorgansko jedinjenje

 

 

Opšte karakteristike:

Amonijačna voda ili amonijum hidroksid (NH4OH), je bezbojna, bistra tečnost, oštrog karakterističnog mirisa. Potpuno se meša sa vodom. Vodeni rastvor amonijaka ima izražena korozivna svojstva.  Amonijak u bilo kom obliku je toksičan, bez obzira da li se udiše, apsorbuje kroz kožu .

 

Fizičko – hemijske karakteristike

 
Izgled Bezbojna tečnost oštrog mirisa
Agregatno stanjetečno
Gustina (20°C)0.907 g/cm3
ViskoznostPodatak nije dostupan
Rastvorljivost rastvorljiv u vodi

 

 

Primena 

 

Primenjuje se u industriji kao sirovina, procesna hemikalija, reagens u tekstilnoj, kožnoj, papirnoj industriji, kao rastvarač, kao sredstvo za čišćenje industrijskih objekata i opreme, kao sirovina u proizvodima kućne hemije. Veliku primenu ima u proizvodnji veštačkih đubriva, azotnih jedinjenja, u hemijskoj industriji za dobijanje rastvora koji se koriste u medicini i farmaceutskoj industriiji. Koristi se u gumarskoj industriji i u termoelektranama. 

 

 

Transport 

 

Transport amonijaka se vrši u kamion cisternama od odgovarajućeg materijala ili  upakovan u IBC kontejnerima (zapremine od 1000l) 900kg