Trgovačko ime

Mlečna kiselina 80%

Naziv po IUPAC -u  / Sinonimi

2-hidroksi propanska kiselina L-(+)-lactic acid

CAS broj

79-33-4

EC broj

201-196-2

Registarski broj

EU-indeks

Hemijska formula

CH3-CH(OH)-COOH

Grupa jedinjenja

Karboksilna kiselina

 

Opšte karakteristike:

Dobija se fermentacijom laktoze pod dejstvom mlečno-kiselih bakterija. Uglavnom se dobija iz mlečno-kiselih proizvoda (jogurt, kiselo mleko). Vodeno bela do svetlo žuta, viskozna tečnost. Karakterističnog je, blago kiselog mirisa. Koncentracija: 80% (20% vode). pH vrednost < 2.0 na 20 °C. Rastvorljiva je u vodi i alkoholu i spada u higroskopne supstance. Molekul mlečne kiseline može imati dva optička izomera (L i D oblik) pri čemu je biološki značajan L oblik.

 

Fizičko – hemijske karakteristike

Izgled

bela do svetlo žuta, viskozna tečnost

Agregatno stanje

tecno

Gustina (20°C)

1.19-1.21 g/cm3

Viskoznost

1.7 mm2/s (na 20°C, statički)

Rastvorljivost

rastvorljivo u vodi

 

Primena

Koristi se kao regulator kiselosti, sredstvo za ukus, konzervans u industriji hrane i pića, sredstvo za čišćenje, kao sirovina se koristi u proizvodnji laktata i smeša, u poljoprivredi, u oblasti šumarstva, ribarstva, rudarstva,  građevinskoj industriji, zdravstvenih usluga, u proizvodnji laktida ili PLA (poli-mlečna kiselina).

 

Transport

Mlečna kiselina je  upakovana u IBC kontejnere (zapremine od 1000l) 1200 kg ili u kantama od 25 kg koje su smeštene na paletu  težine 1200 kg (48*25kg ) .