Proizvodi

LAGER LISTA PROIZVODA:

Amonijačna voda 25%

Mlečna kiselina 80%, food grade

Vitamin E (Tokoferol)

Polialuminijum hlorid 

Natrijum hipohlorit

Kaustična soda

Formalin 37% tehnički

Limunska kiselina

Limunska kiselina, rastvor 50 %

Potasijum sorbat – kalijum sorbat

Kalcinirana soda

Trinatrijum fosfat

Hromtrioksid

 

 

 

Skladište robe

Posedujemo sopstvene skladišne prostore uz odgovarajuće atmosferske i tehničke uslove, kao još jednog garanta kvaliteta.